Referencer

Jordarbejder:

 • Byggemodning ved Kolt Østerpark
 • Koldkilde, Egelev
 • Mårslet Søpark
 • Lisbjerg Bakke
 • Hårdalen, Ry
 • Fjernvarme og Lednings reetablering for:
  • Bjerringbro Fjernvarme
  • Bjerringbro Vandværk
 • Tilretning og etablering ved Ryvarme værk.

Kloak:

 • Etablering af LAR bassin Sønæs for Viborg Kommune og Energi Viborg
 • Renovering af Bjerringbro Renseanlæg
 • Renovering af Bjerregrav Renseanlæg
 • Renovering af Ørum Renseanlæg
 • Kloak arbejde i forbindelse med nybyggeri for:
  • Kaj Ove Madsen A/S
  • Brdr. Thybo
  • Brdr. Thybo & Co.
  • JCN
  • NCC
 • Div. kloak separeringer v. Viborg kommune.
 • Div. kloak separeringer v. Energi Viborg.

Beton:

 • Insitu-støbte betonplader ved Sønæs.
 • Indendørs sylomer foret fundament til standsegrav, Grundfos Ålestrup.
 • Sprøjtebeton behandling af Ørum renseanlæg 6.000 m3 tank.
 • Sprøjtebeton behandling af Bjerringbro renseanlæg 8.000 m3 tank.
 • Højstyrke beton støbning for Mammen Mejeri.
 • Pæle/bjælke fundering ved Åhusene Aarhus.
 • Desuden almen fundering ved div. udstykninger mv. i Aarhus, Viborg, Silkeborg, Favrskov.

Belægning:

 • Renovering af 8.500 m2 parkeringsareal - Grundfos
 • Etablering af 9.000 m2 parkeringsareal - Grundfos
 • Etablering af ny udendørsområde - Skanderborg Gymnasium
 • Etablering af nye belægninger - Silkeborg Gymnasium
 • Etablering af belægninger udv. og indv. - Kjellerup Dæk
 • Etablering af nyt torve miljø - Ry Bycenter
 • Etablering af nyt udeareal - Silkeborg Musik og Teater
 • Ny klubhus mv. - Lyngbygård Golk Klub
 • Div. belægningsopgaver for private kunder.