Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2405 of /customers/b/1/a/svendemadsen.dk/httpd.www/includes/menu.inc).

Referencer

Projekt: Sønæs Viborg

Entreprenør firmaet Svend E. Madsen A/S, har i 2014-15 medvirket til opførelsen af et nyt LAR anlæg for Viborg kommune og Energi Viborg Vand.

Svend E. Madsen A/S agerede som hovedentreprenør i Projekt Sønæs - Entrerprisen omfattede: Jord, Kloak, Beton, Belægning, Stål, Pilotering m.m. LAR projektet udføres som en del af Viborg kommunes Klimatilpasningsplaner, desuden skal projektet fungere til rensning/bundfældning af regnvand.
Sønæs projektet har indeholdt bl.a.: 130 betonsti-elementer, knap 4.000 lbm stålpæle anvendt til sikring af bl.a. betonstien. Der er desuden udført en drænløsning indeholdende 3.500 lbm dræn, inkl. Vakuum sugebrønde.
Foruden dette indeholder projektet 2 store stålkonstruktioner, der fungere som hhv. ophold- og infoområder. Desuden indeholder projektet vinterstøbt insitu-beton for knap 4 millioner kr.

Projekt: Skanderborg Gymnasium

Entreprenør firmaet Svend E. Madsen A/S, har i 2012 medvirket til opførelsen af en ny idrætshal inkl. springgrav, med tilhørende omklædningsrum, depotrum mm.

vend E. Madsen A/S stod i den forbindelse bl.a. for Jord-, Kloak-, Beton- og Belægnings-entrepriserne. Samt efterfølgende yderligere udvidelse med 2000 kvadratmeter belægning og etablering af 4 stk. beach baner.
Den nye idrætshal placeres i forbindelse med de eksisterende idrætsfaciliteter på Skanderbog Gymnasium. Hallen opføres i forlængelse af de eksisterende idrætssale, hvor der etableres en overdækket "gade" som fysisk sammenbygning. Fra et centralt torv på den overdækkede gade etableres adgang til både de eksisterende faciliteter, den nye hal, omklædning og toiletfaciliteter. Hallen opbygges i beton med store translucente facader.

 

Projekt: Helleparken

Entreprenør firmaet Svend E. Madsen A/S, har i 2016-17 medvirket til byggemodning for 112 boliger, rækkehuse og Parcelgrunde for Helleparken I/S i Silkeborg.

Svend E. Madsen A/S agerede som entreprenør i Projekt Helleparken/Bakkeborg - Entrerprisen omfattede: Jord, Belægning. En spændende opgave med tæt ved 20.000 m3 terrænregulering. Dette er udført med GPS styrede maskiner og 3D modelbaseret udgravning.
Projektet indeholder desuden 12.000 m2 asfalt, samt 3.000 m2 belægning udført i Siena og Koks fliser udlagt i mønster baseret på bygherrens ønsker.
Foruden dette indeholder projektet en række udfordringer vedr. de omkringlæggende arealer hvor vi arbejder i tæt samarbejde med kommunen grundet deres "Gødvads sparebassin" mod syd samt en række fredede naturområder mod nord.

 

Entreprenør firmaet Svend E. Madsen A/S, har i 2013-14 medvirket til opførelsen 128 boliger -Atriumgården i boligområdet: Bispehaven Aarhus
Svend E. Madsen A/S agerede som Jord, kloak, beton og belægningsentreprenør. Grundet udfordringer med de offentlige kloakers aftagningsmængde, blev der projekteret og udført et 44 m3 stort underjordisk bufferbassin i umiddelbar nærhed af de øvrige bygninger i Bispehaven. En spændende udfordring!
Byggeriet indeholdte desuden 1600 m2 terrændæk udført med radon sugedræn, foruden knap 1500 m3 insitu-beton arbejder.
De omkringliggende arealer blev udført i hvide beton trin-/ og sidde-elementer med integrerede grønne løsninger i det indvendige atrium.

Projekt: Silkeborg Gymnasium

Entreprenør firmaet Svend E. Madsen A/S, har i 2010 medvirket til modernisering af Silkeborg Gymnasium samt opførelsen af en ny gymnastik og opvisnings sal med tilhørende omklædningsrum mv.

Svend E. Madsen A/S stod i den forbindelse bl.a. for Jord, Kloak, Beton og Belægnings-entrepriserne. Dele af byggeriet forgik i perioder hvor der var undervisning, samt eksamer. Derfor blev der stillet store krav til fleksibilitet indenfor de pågældende entrepriser.
Moderniseringen af Silkeborg Gymnasium bestod af en udvidelse af de naturvidenskablige faciliteter; faglokaler, laboratorier samt et auditorium i 2 etager med kantede vægge. Foruden dette blev der opført en gymnastik sal med tilhørende omklædning på ialt 1475 kvm.

 

Projekt: Lisbjerg Bakke

Entreprenør firmaet Svend E. Madsen A/S, har i 2016-17 medvirket til opførelsen 49 boliger - Aarhus forstaden Lisbjerg. Der er tale om grøn byggeri med fokus på materialernes levetid og genindbygningsgrad for at holde den effekt byggeriet har på miljøet så tæt på 0 som muligt.

Svend E. Madsen A/S agerede som Jord, kloak, beton og belægningsentreprenør. I projektet er alt regnvand og overflade vand håndteret via LAR bede der ledes videre til det fremtidige "Grønne Byrum" i midten af den fremtidige Lisbjerg By. Konstruktionen af dette har ladet sig gøre ved at dele bygningerne op i "terrasser" adskilt af Gabion vægge, derved opnås en trappe effekt for byggeriet.
Byggeriet indeholdte desuden 5000 m2 terrændæk, med der tilhørende traditionelle beton fundamenter. Desuden er der under belægningsarbejdet arbejdet med en genbrugsasfalt løsning igen for at holde effekten på miljøet nede.

Projekt: Silkeborg Hallerne

Entreprenør Svend E. Madsen A/S, har i 2012 medvirket til opførelsen af en ny sports hal med tilhørende omklædningsrum, tribune pladser mm.

Svend E. Madsen A/S stod i den forbindelse bl.a. for Jord-, Kloak- og Belægnings-entrepriserne. Samt efterfølgende yderligere udvidelse med 800 kvadratmeter belægning til ny parkerings areal.